Organisaties moeten meebewegen

Voor organisaties is meebewegen en vooruitkijken onmisbaar om relevant te blijven. Wees je bewust van de succesfactoren binnen je organisatie én van de zwakke plekken. Alleen dan weet je waar en hoe de verandering moet plaatsvinden. En dan is er nog de uitdaging om iedereen mee te krijgen. Een plan kan op papier nog zo goed zijn, als tijdens of na de implementatie het nieuwe gewenste gedrag uitblijft, is de verandering gedoemd te mislukken. Er is niet één specifieke aanpak de beste.

Uitgangspunten die altijd van belang zijn:

Ben alert op rode vlaggen: bij een rode vlag denk je wellicht gelijk aan weerstand. Maar weerstand is vaak gezond; een natuurlijke reactie op verandering die laat zien dat mensen betrokken zijn. Rode vlag-situaties daarentegen vragen wél om snel en stevig ingrijpen, hebben te maken met het uitblijven van nieuw gedrag bij leiders. Denk hierbij aan formele leiders die openlijk het veranderdoel of -proces afvallen, medewerkers die elkaar niet aanspreken op afgesproken gedrag of het publiekelijk afstraffen van feedback.

In de praktijk zie je geregeld dat ervaren managers stuklopen op een veranderproject. Als je niet aanvoelt wat er nodig is om het proces in productieve banen te leiden zonder van de wijs te raken, loop je vast. Je krijgt dan steeds minder relevante informatie te horen, je leiderschap wordt langzaam maar zeker ondermijnd, mensen lijken ja te zeggen en nee te doen, hanteren verborgen agenda’s of spelen een politiek spel. Train en coach daarom het leiderschap zodat ze in de veranderbeweging niet tekortschieten.

Hoe komt de verandering op gang?

Voorbeeldgedrag is cruciaal: Het nieuwe voorbeeldgedrag van de eerste groep ‘ambassadeurs’ is vaak onmiddellijk zichtbaar én voelbaar. Dit gedrag moet zich vervolgens verspreiden maar vooral: levend gehouden worden. Want dan komt er een verandering op gang. De valkuil om onder druk weer op te gaan in de waan van de dag, dient vermeden te worden want dan doet iedereen heel snel weer alles op de oude vertrouwde manier.

Durf ruimte te geven aan twijfel: een veranderproces kan op een gegeven moment blijven steken waarbij het energieniveau inzakt en twijfel de kop opsteekt. Er ontstaat terughoudendheid maar je weet niet precies waarom. Niemand durft er iets van te zeggen vanwege de overtuiging dat degene die het probleem signaleert, ook de oplossing moet aandragen. En die oplossing ligt niet zomaar voor handen. Iedereen denkt de enige te zijn die twijfelt en houdt zijn mond.

Rekening houden met cultuurverschillen binnen de organisatie

Ben jij je bewust van de impact van culturele verschillen? Omgaan met nieuwe, onbekende situaties en verwachtingen roept universeel gevoelens van spanning op. Hoe mensen die spanningen uiten en ermee omgaan, verschilt van persoon tot persoon. Dit wordt vaak bepaald door wat in de omgeving ‘gewoon’ gevonden wordt. Deze cultuurverschillen maken het lastig om leergedrag bespreekbaar te maken en feedback te stimuleren. Terwijl dat de belangrijke elementen zijn voor een succesvol verandertraject.

Wil je hier meer over weten? In ons dienstenpakket voor bedrijven en organisaties bieden we meerdere soorten interventies aan die adequaat inspelen en antwoorden geven op veel voorkomende soorten problematiek rondom strategie, leiderschap, cultuur, houding en gedrag.