Interim-management

Wil jij leiderschap en eigenaarschap borgen in jouw organisatie en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Onze interim-managers bieden professionele begeleiding in de vorm van sturing aan teams en organisaties die zich in een transitie bevinden.
Met hun expertise kunnen zij:

 • ‘Ander’ leiderschap gestalte geven in jouw team of organisatie;
 • Een dienende cultuur creëren waarin succes bereikt wordt door mensen de ruimte te geven voor eigen initiatief, zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen om van betekenis te zijn;
 • Een nieuwe koers ontdekken en ontwikkelen;
 • Een bedrijfscultuur ontwikkelen waarbij ideeën van mensen worden omgezet in gezamenlijke acties;
 • Het vertrouwen versterken in eigen kracht en talent;
 • Een mix aanreiken tussen aansturing en zelfsturing in de organisatie.

100% of customers are people.
100% of employees are people.
If you don’t understand people,
you don’t understand business.

Teambegeleiding:

Soms is het voor een team verfrissend als:

 • Iemand ‘van buiten naar binnen’ kijkt met een frisse blik;
 • Belemmerende overtuigingen plaats maken voor een nieuw richtingsgevoel;
 • Met elkaar een nieuwe koers wordt uitgezet en omarmd;
 • Het geloof in eigen kunnen wordt versterkt en het team zo daadwerkelijk eigenaar wordt van het succes.

Interim Leiderschap:

​Grote veranderingen in structuur of strategie vragen veel van een organisatie. Als de kracht en kennis ontbreekt, is het de overweging waard om iemand aan boord te halen die van binnenuit het proces begeleidt. Interim leiderschap kan dan uitkomst bieden, ook als je de puntjes op de ï wilt zetten voor wat betreft leiderschapsstijlen:

 • Een interim-oplossing werkt verhelderend als de juiste persoon op een bepaalde positie nog ontbreekt;
 • Als nog niet geheel duidelijk is welk profiel bij de leidinggevende rol passend is.

Onze interim-managers hebben ruime leidinggevende ervaring binnen veel organisaties opgedaan.