Het belang van de doelstellingen

Lukt het niet om binnen de geformuleerde doelstellingen de beoogde veranderingen in jouw organisatie te behalen? Stagnerende – ondanks op voorhand goed vastgestelde – doelstellingen binnen bedrijven en organisaties hebben te maken met stagnerend leiderschap. Want om doelstellingen te kunnen behalen zullen ze goed gedefinieerd moeten worden. En ook dat heeft met solide leiderschap te maken: door het aangeven van richting, het verbeteren van de samenwerking, door te motiveren om ergens naartoe te werken en uitleg te geven over de koers.

Hoe haal je die doelstellingen wel?

Als is omschreven wat het bedrijf wil bereiken in termen van marktaandeel, groei en winstgevendheid zal goed leiderschap concreet maken wat er moet gebeuren om die bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Als organisatie wil je congruent zijn aan de manier waarop je je positioneert in de markt, hoe je je manifesteert, zowel intern als extern. Als dit niet goed loopt is er sprake van verstoring, ontstaat er tegenstrijdigheid. Daar raakt een organisatie door van slag met alle gevolgen van dien. Zoals het niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Bij voorkeur kijken we dan met de directie en management naar de geformuleerde doelen, naar de mate waarin die doelen leven binnen de organisatie en onderzoeken we de oorzaken waardoor deze stagneren. Hiervoor kunnen we verschillende soorten interventies inzetten.

We don’t see the things as they are,
we see them as we are.

Hoe maak je een organisatie weer gezond?

Vanuit onze filosofie en een andere kijk op leiderschap adviseren wij organisaties over hun leiderschapsmodel, het daaraan gekoppelde bedrijfsmodel en de cultuur. Het één kan niet zonder het ander.

We passen een verbeter- en leiderschapscyclus toe die begint bij de visie van de organisatie. Deze visie is de drijfveer en sturend voor alles wat binnen de organisatie gedaan moet worden. Voor dat wat je als organisatie voor je klant wilt zijn en doen. De klant staat daarin altijd centraal. Niet alleen vanuit het oogpunt van winst maar ook vanuit het oogpunt van continuïteit.