Van kernwaarden tot concreet gedrag

‘Nou hebben we zóveel aandacht en tijd besteed aan het vaststellen en communiceren van heldere doelen en nog staan de neuzen niet dezelfde kant op! Beslissingen duren te lang, er worden verkeerde besluiten genomen, de mensen richten hun aandacht op ongewenste of minder belangrijke zaken. Er is veel wrijving onderling. Zo gaan we onze doelen natuurlijk nooit halen!’ Zijn (enkele van) deze opmerkingen herkenbaar?

Missie, visie, doelen.

Er wordt een hoop tijd aan besteed, en terecht. Helaas gaan we daarna alweer snel over tot de waan van de dag. En juist in die waan van de dag worden continu beslissingen genomen die bepalen of de doelen gehaald zullen worden. Iedere week, iedere dag, ieder moment.

Mensen nemen niet met opzet verkeerde beslissingen, ze richten niet met opzet hun aandacht op de verkeerde zaken. De meeste mensen willen echt graag bijdragen. Maar daarvoor moet je wél zorgen dat iedereen weet wat er van je verwacht wordt en waarom dat belangrijk is. Niet alleen functioneel, maar ook in houding en gedrag. En dat laatste begint dus bij kernwaarden.

Perfection is the enemy of progress

Kernwaarden zijn de beginselen die bij een missie en visie horen en waarin, als het goed is, de medewerkers geloven. Kernwaarden geven richting aan gedrag. Kernwaarden moeten geleefd worden en tot uiting komen in het werk. Maar als missie en kernwaarden niet goed worden begrepen of niet serieus worden genomen door de mensen van de organisatie, gaat dat ten koste van geloofwaardigheid, betrokkenheid en bovenal: van prestaties.

Hoe vertaal je een collectieve ambitie?

Dit proces begint bij nadenken over kernwaarden, de gewenste cultuur en over de ‘Why’, de ‘What’, de ‘How’ en vooral: de ‘Wow’. Hiervoor is eerst duidelijkheid en consensus op directie- en managementniveau nodig voordat dit verder geïmplementeerd kan worden in een organisatie. Dat bereik je met een concrete visie, ambitie en kernwaarden. Met aantoonbaar leiderschap. Waar allignment en commitment naar elkaar toe worden uitgesproken, waar afspraken ook echt afspraken zijn en iedereen elkaar daarop kan aanspreken.

Belangrijk in dit proces is om de veranderingsgerichtheid van een organisatie te onderzoeken. Wat is ervoor nodig om duidelijkheid te brengen in de communicatie over de ambitie en wat betekent dit dan concreet voor medewerkers (op elk niveau) en hoe creëer én activeer je het intrinsiek bewustzijn?

Door een ruime ervaring op het gebied van doorvoeren van gedragsveranderingen in relatie tot het behalen en verankering van resultaten, hanteren we een top-down en een bottom-up overtuiging in onze aanpak. Het verhelderen van belang en verwachtingen vereist echte communicatie. Binnen het  directieteam, het MT en in de teams met medewerkers. In alle openheid. Met échte voorbeelden, échte afspraken en échte gesprekken. We faciliteren je graag om dit proces bij jou op gang te brengen.