Zet de verandering in gang

Een nieuw project starten of een vastgelopen project vlot trekken? We helpen je veranderingen in gang te zetten die tot een goed resultaat leiden, samen met en voor alle betrokkenen.

In deze begeleidingsvorm gaat het voornamelijk over de manier waarop eenieder binnen een managementteam zijn of haar leiderschapscapaciteiten kan verbeteren door zich te richten op een klein aantal essentiële kwaliteiten. Om je dan vervolgens te focussen op een beperkt aantal kernaspecten van leiderschap. Zoals het ontwikkelen van een nieuwe visie op de eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de mensen met zij samenwerken.

Denk hierbij aan: voorbeeldgedrag laten zien, vertrouwen geven door autonomie en verantwoordelijkheid toe te kennen, een betere aansluiting met medewerkers, authenticiteit uitstralen en regie nemen. Waarbij de volgende componenten centraal zullen staan:

  • Morele doelen: handelen met het overtuigende voornemen werknemers, klanten en/of de maatschappij als geheel positief te beïnvloeden.
  • Het begrijpen van het veranderingsproces: hier gaat het over inzicht in de complexiteit van het veranderingsproces en hoe hier praktisch aan bij te dragen.
  • Het verbeteren van relaties: het bouwen aan oprechte relaties met mensen en groepen; met name het verbinden van mensen die anders zijn dan
  • Ontwikkelen en delen van nieuwe kennis: mensen zijn over het algemeen niet snel bereid hun kennis vrijwillig te delen tenzij ze een morele verplichting voelen om dat wel te doen. Mensen gaan hun kennis pas delen als de dynamiek van verandering hen daartoe aanzet.
  • Creëren van samenhang: hier gaat het om het deblokkeren van creativiteit en tegelijkertijd om verbindingen aan te brengen.

Don’t just do it, do it right!

Zo draait leiderschap niet meer om het mobiliseren van anderen die problemen moeten oplossen waarvan al bekend is hoe dat op te lossen valt, maar om mensen aan te zetten problemen te managen die tot dusver nooit met succes zijn aangepakt.

De werkelijkheid van alledag is complex door allerlei onderliggende oorzaken die niet altijd ogenschijnlijk met elkaar verband houden. Problemen kunnen dus ook niet lineair opgelost worden. Flexibiliteit en diversiteit in aanpak is daarom essentieel, zonder daarbij de best practises uit het oog te verliezen.