Onze aanpak 02-min (1)

Het combineren van de praktijk met de theorie

Organisaties op eigen kracht leren veranderen. Daar gaan wij voor. Solid Solutions ondersteunt jou en je organisatie met verbetermanagement, organisatieontwerp, adviseren op het gebied van leiderschap, verandering door professionalisering, organisatie- en kennisontwikkeling. In onze trajecten combineren we altijd de praktijk met de theorie, en dus niet andersom.

Gedragsverandering en organisatieontwikkeling zijn de centrale thema’s, vandaar kijken we steeds naar andere perspectieven. Met de speerpunten: theoretische verdieping, persoonlijke ontwikkeling en methodische uitvoering. Uniek is dat we al deze aspecten combineren in een onderlinge samenhang.

Sometimes you need to change yourself
to be yourself

Een andere kijk op hoe je kunt versterken

Solid Solutions ondersteunt bedrijven en organisaties met verbeterprogramma’s. Wij bieden een nieuwe kijk op hoe mensen en processen elkaar kunnen versterken met als doel: een optimale customer journey. En ook dan gaat het om de juiste balans. Tussen mensen en processen. Tussen klantverwachtingen en efficiënt werken. Tussen structuur en cultuur.

Met onze diensten helpen wij jonge bedrijven volwassen te worden en oudere bedrijven jeugdiger. Solid Solutions brengt haar klanten praktische kennis en kunde bij om in de toekomst zelfstandig deze optimalisatieprocessen uit te kunnen voeren. Een investering voor de toekomst. Voordoen, samendoen, zelf doen. Dat is leidraad van waaruit wij werken.

In elke vorm om te verbeteren volgt Solid Solutions de mens binnen het proces. Naast aandacht voor de intermenselijke aspecten is er ook oog voor de mens in het proces. Hierbij brengen we vooral bewustwording bij over de concrete vertaalslag van het ‘waarom’ via het ‘hoe’ naar de ‘wat’ en welke invloeden een team of een individu daar allemaal op heeft.

Dat doen we op een dusdanige manier dat mensen ‘aan’ gaan staan en geïnspireerd raken. Zo wordt de beweging in gang gezet. Die actie en dynamiek zetten we vervolgens om in een cadans die stapsgewijs structuren creëert waardoor plannen slagen en doelen worden gerealiseerd, en mogelijk zelfs worden overtroffen. Dat wat geleerd is en de behaalde successen die daaruit voortkomen worden duurzaam geborgd in de bedrijfsvoering. Dit alles zorgt voor richting en focus in alle lagen in de organisatie en bovenal: het verhoogt de klant- en medewerkerstevredenheid.

WAAROM?

… omdat het altijd beter kan! Ongeacht de uitdaging, er is altijd een ‘solide’ oplossing.

HOE?

Door het opstellen van scherpe analyses, het doen van interventies en het gewenste resultaat meetbaar te maken binnen alle lagen van de organisatie. Dat is de manier waarop wij medewerkers inspireren en motiveren om de klant weer centraal te stellen.

WAT?

Dit vertalen wij vervolgens naar een herinrichting van werkwijzen en naar ander menselijk gedrag waardoor de kloof tussen de customer journey en bedrijfsprocessen blijvend wordt gedicht.