Een team is een onderdeel van het grote geheel

Organisaties ontwikkelen zich zoals de teams zich ontwikkelen. Als teams goed functioneren, draait een organisatie ook goed. Het lijkt zo’n gemakkelijke optelsom, maar de praktijk laat vaak anders zien. We zien veel teams waarin de leden vooral bezig zijn met hun eigen werk en resultaten. Teamleden die niet het gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel. Soms is er zelfs een gespannen sfeer en weinig onderling respect. Of teams met onduidelijkheid over rolpatronen, taken en verantwoordelijkheden.

Sterke teams waarin mensen -met plezier- optimaal werken en presteren zijn niet zo vanzelfsprekend. Ze kunnen wél gebouwd worden. Wij helpen jullie daar graag bij.

Om optimaal te kunnen presteren heb je binnen een team goede mensen nodig, en heb je lean teams nodig die zichzelf steeds blijven verbeteren. Er zal dus, naast de normale bedrijfsvoering, een verbeterstructuur moeten gaan functioneren.

Een lean team laat zich omschrijven aan de hand van de 3G’s; gedrag, gevoel en gedachten.

Gedrag

De leden van een lean team delen alle relevante informatie met elkaar. Ze bespreken de teamprestaties én de individuele bijdragen en bekijken hoe die verbeterd kunnen worden. Leden van een goed draaiend lean team nemen zelf initiatief en laten leiderschap zien. Ook als ze formeel niet de teamleider zijn.

However beautiful the strategy,
you should occasionally look at the results

Gevoel

Om een goede teamprestatie te kunnen leveren is de sfeer essentieel. Alleen als alle leden zich veilig voelen ontstaat een klimaat waarin je fouten durft toe te geven en problemen kunt bespreken. Alleen als het mogelijk is om op een constructieve manier over conflicten en/of meningsverschillen te hebben, staan teamleden open voor suggesties om fouten te voorkomen en zo de teamprestaties te verbeteren.

Gedachten

Het is cruciaal dat alle teamleden zich verbonden voelen met het doel en de richting die het team én de hele organisatie zich hebben gesteld. Ze kunnen die doelen uitleggen en weten ook te verwoorden wat hun bijdrage daaraan is.

Bij Solid Solution is bouwen aan een sterk team altijd maatwerk. Want elk team is uniek. Daarom willen we niet kiezen voor standaardoplossingen. Onze Black Belt Lean Six Sigma trainer heeft alle noodzakelijke bagage en vaardigheden om issues binnen teams te herkennen en te zorgen voor een passend en uitdagend programma. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de teamleden elke dag weer individueel het verschil willen maken met als resultaat dat de collectieve prestaties van het team -mee- verbeteren.