De waarde van een team

Teamontwikkeling is het geheim om een team optimaal te laten presteren. Wat zijn nu precies de ingrediënten van dit ‘geheim’? Als iedereen die zou weten en ook toepassen, zouden alle teams perfect met elkaar samenwerken en optimale resultaten boeken. Maar helaas blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn.

Een goede teamontwikkeling is de sleutel tot succes

De manier van leidinggeven, groepsdynamiek, veelzijdigheid en complementaire eigenschappen maken allemaal deel uit van een team. De mix van dit alles is de bepalende factor. Zo is dat ook in jouw team. Om iedereen binnen het team optimaal te laten samenwerken, heb je meer nodig dan getalenteerde individuen. Een goede teamontwikkeling vormt de sleutel tot succes.

Factoren die hier invloed op hebben

Het definiëren en vastleggen van doelen. Hoe bepaal je prestaties en succes als je niet precies weet hoe je deze kunt meten? Op basis van welke criteria kun je zeggen dat een team goed functioneert? De eerste stap naar een succesvolle teamontwikkeling is het vastleggen van de meetlat. Met een meetlat weet iedereen die daar onderdeel van uitmaakt wat belangrijk is, wat de doelen zijn en wat dit dus voor hem of haar inhoudt.

Eigenaarschap en commitment

Bij eigenaarschap draait het om verbondenheid en betrokkenheid. In een gezonde situatie voelt iedere medewerker zich eigenaar van de doelen, het proces en de resultaten in het team. Commitment is meer dan het ergens ‘mee eens’ zijn. Het is een intrinsiek mechanisme: je maakt het verschil en je verbindt je onherroepelijk aan of je schaart je achter de visie van de organisatie en de doelstellingen die daaruit voortvloeien.

Stilstaan in het hier en nu

Mooie en duidelijke doelen hebben is prachtig, maar het is niet verstandig om alleen maar vooruit te kijken. Als manager of teamleider is het van cruciaal belang om ook stil te staan bij het hier en nu. De focus ligt niet alleen op de lange termijn want ook dagelijks spelen er processen en zijn er aandachtspunten die attentie behoeven. Indien je daar onvoldoende op acteert, raken medewerkers gedemotiveerd met als effect dat prestaties daaronder gaan leiden. Zorg ervoor dat je weet waar iedereen mee bezig is en signaleer patronen en interacties je in je team. Maak je constateringen zichtbaar in je dagelijkse communicatie; dit is niet alleen goed voor de sfeer en de prestaties, maar je voorkomt hiermee ook problemen.

Resumerend

Veel teams voldoen aan deze drie factoren. Maar waarom is de teamontwikkeling dan toch niet altijd optimaal? Het antwoord is: de ijsberg. Vaak ben je geneigd om alleen ‘boven de waterlijn’ te kijken: naar de zichtbare prestaties, kennis en vaardigheden. Maar ‘onder de waterlijn’ vind je echter de invloeden die de resultaten boven de waterlijn beïnvloeden zoals drijfveren, opvattingen, eigenschappen en waarden. Het meeste hiervan is onbewust. Wanneer er onvoldoende aandacht is voor die onzichtbare factoren, zullen de zichtbare factoren nooit optimaal kunnen zijn.

Wil je hier meer over weten? In ons dienstenpakket voor teams bieden we meerdere soorten interventies aan die adequaat inspelen en antwoorden geven op veel voorkomende soorten problematiek rondom samenwerken, beter presteren en invulling geven aan veranderkracht.